Návštevníci stránky rozumejú podmienkam jej používania a súhlasia s nimi. Táto stránka využíva súbory „cookie“, aby vám rýchlejšie poskytla služby šité na mieru. Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Rozumiem

Italy Isn’t Out!

Môžeš mať vesmír, ak ja môžem mať Taliansko. (Giuseppe Verdi)

Italy Isn’t Out!

Ahojte všetci, som späť! Možno sa čudujete, kde som tak dlho bola, čo som robila a prečo mi trvalo skoro mesiac napísať nový článok. Nuž, keď som bola v Kórei, tak som nestíhala kvôli práci poriadne študovať a teraz všetko musím doháňať. Plus som sa zas vrhla do youtubovej video tvorby, s cieľom zlepšiť sa a môcť ponúknuť mojim sledovateľom stále kvalitnejšie a zaujímavejšie videá... čiže… výhovorky. Ale vynahradím vám to. Tento víkend som už nafotila krásne fotografie pre ďalší článok! Chýbali ste mi a som rada, že pre vás môžem znovu písať :) 

Je Svetový deň bez mobilu, a preto som si dnes, ako inak, zobrala k raňajkám do ruky mobil a začala triediť fotky. Bravo Natália! Ale viete na čo som narazila? Presne v tomto čase, minulý rok, som naozaj bez toho mobilu bola. Síce nie 24 hodín, ale značne som obmedzila jeho používanie. Na Instagrame som z tohto pobytu postla len dve backstage fotky, čomu sama nemôžem poriadne uveriť. A keby krajina, v ktorej som sa nachádzala, nebola taká neskutočne krásna a mala by som schopnosť fotiť očami, tak by som svoj mobilný telefón ani nevytiahla.
Už som v tomto blogu písala o Japonsku, Turecku a Južnej Kórei, ale zatiaľ som ešte ani jedným slovom nezmienila okúzľujúce Taliansko.

V súčasnosti, keď samotné vycestovanie za hranice domova, už nie je len vzdialeným snom a ľudí lákajú stále exotickejšie a vzdialenejšie miesta, ľahko prehliadneme krásnu, ktorú máme rovno pod nosom. Európa je skutočne výnimočný svetadiel. Nikdy inde nenájdete také obrovské spektrum rôznych kultúr, na takej malej ploche. Aj miesta, o ktorých si možno myslíte, že ich poznáte, vás môžu prekvapiť. Počas minulého februára, som dostala možnosť zúčastniť sa jedinečného fotografického projektu v severnej časti Talianska. 5 dní, 4 fotografi, 3 modeli, 1 vizážistka. Fotili sme historické príbehy zo 17. storočia a romantické svadby – s každým fotografom niečo iné. A aj napriek tomu, že ma veľmi nepríjemne počas presunu z Toskánska do Benátok seklo v krížoch a bola som potom obmedzená v pohybe, tak som si tento malý výlet veľmi užila. Ako vidíte, ešte stále naň rada spomínam.

Vzhľadom na to, že bola ešte zima a my sme vždy fotili celý deň v šatách, tak to bola výzva. Najmä v Toskánskom mestečku San Gimignano by sme asi bez horúcej čokolády neprežili :D Na fotkách to však našťastie nie je vôbec poznať. Ako som už spomenula, fotili sme aj svadby a čo sa týka mňa, tak to bolo prvýkrát, čo som si takto zahrala nevestu. Aj keď som na tomto fotení mala najtenšie šaty, tak mi paradoxne bola najmenej zima. Nevedeli sme sa prestať smiať a verím, že sa mi v ten deň podarilo spáliť svoje rezervné tuky z minimálne troch jedál dozadu. S výsledkom môžeme byť podľa mňa viac než spokojní: http://www.matejtrasak.com/blog/2017/4/11/2017-the-big-year

San Gimignano ma úplne okúzlilo a aj v Benátkach som objavila doposiaľ neznáme šarmantné zákutia. Uvedomila som si, že som „La Bella Italia“ absolútne neprávom odsunula do škatuľky už komercializovaných prímorských turistických destinácií. Chcem sa sem čo najskôr vrátiť a poblúdiť napr. Florenciou, v ktorej sme sa pred rokom už nestihli zastaviť. Včera som si už začala pozerať letenky, aby som po vysokoškolských skúškach začiatkom Marca mohla čo najskôr odcestovať! Či už to je Taliansko, alebo iná blízka krajina, tak si určite zaslúži pozornosť aj v tejto extravagantnej dobe.

Spoznala som bližšie nielen krásne Taliansko, ale aj úžasných umelcov. So zúčastnených som predtým pracovala len so Stanislavom Peterom, ktorý svojimi fotografiami vytvára fascinujúce umelecké diela a ani tentoraz nesklamal. Preto som veľmi vďačná, že som sa mohla stretnúť aj s takými skvelými ľudmi ako je Matěj Třasák, Branislav Novotný, Roman Šudoma, Alan Homolka, Eliška Burgkova Vondráková a Martina Kottová. Hoďte na nich očko ;)

 

ENGLISH TRANSLATION

 

You may have the universe, if I may have Italy. (Giuseppe Verdi)

Hello everyone, I'm back! You might be wondering where I've been for so long, what I've been doing, and why it took me almost a month to write a new article. Well, when I was in Korea, I didn´t have time to study properly due to work and now I have to catch up with everything. Plus, I’ve plunged into youtube video creating again with the goal to improve, to be able to offer my subscribers better and more interesting videos ... so… excuses. But I will compensate you for that. This weekend I´ve already shot beautiful photos for another article! I missed you and I'm glad I can write for you again :)

It’s National No Cell Phone Day, so today, how else, I took my phone while having breakfast and started sorting photos. Well done Natália! But do you know what I came across? Right at this time, last year, I actually was without my cell phone. It wasn´t for 24 hours but I greatly limited its use. I've posted only two backstage photos from this stay on Instagram, which I can’t really believe. And if the country I was situated in, wasn’t so incredibly beautiful and I had the ability to take pictures through my eyes, I wouldn’t even have pulled my phone out.
I’ve already wrote about Japan, Turkey and South Korea in this blog but I haven’t even mentioned enthralling Italy yet.

Nowadays, when traveling beyond our home´s borders alone, isn’t just a distant dream anymore, and people are looking for more and more exotic and remote places, we can easily overlook the beauty we have right under our noses. Europe is a truly exceptional continent. You won’t find a bigger range of different cultures in such a small area. Also places you may think you know can surprise you. Last February, I was given the chance to take part in a unique photographic project in northern Italy. 5 days, 4 photographers, 3 models, 1 makeup artist. We were photographing historical stories from the 17th century and romantic weddings - with each photographer something else. Even though I felt very uncomfortable during the transfer from Tuscany to Venice, I was cross-cut and I was limited in movement, I enjoyed this little trip a lot. As you can see, I still recall to it.

It was a challenge, because it was still winter and we were always shooting in dresses all day long. Especially in the Tuscan town of San Gimignano, we wouldn’t probably survive without hot chocolate :D But fortunately, it's not visible in the photos at all. As I already mentioned, we also took wedding photos and for me it was the first time posing as a bride. Even though I had the thinnest dress on this photoshoot, I felt paradoxically the least cold. We couldn’t stop laughing, and I believe that I managed to burn my reserve fats from at least three meals backwards that day. We can be more than happy with the result in my opinion: http://www.matejtrasak.com/blog/2017/4/11/2017-the-big-year

San Gimignano has completely enchanted me, and also in Venice I discovered some unknown charming corners. I realized that I totally wrongfully put „La Bella Italia“ into the box of already commercialized seaside tourist destinations. I want to come back as soon as possible and err through Florence for example, where we didn’t have time to stop a year ago. Yesterday, I've already begun to look at air-plane tickets so that I can start traveling as soon as possible after my exams in the beginning of March. Whether it’s Italy or another nearby country, it certainly deserves attention even in this extravagant times.

I’ve got to know not only beautiful Italy, but also amazing artists. I have worked, from those involved, only with Stanislav Petera before, who creates fascinating pieces of art with his photographs and didn’t fail to do so also this time. That's why I'm very grateful that I could meet with such great people as Matěj Třasák, Branislav Novotný, Roman Šudoma, Alan Homolka, Eliška Burgkova Vondráková and Martina Kottová. Check them out ;)

 

Autor: Natália Muchová FB, Instagram, Youtube

 

 

Galéria

backstage 1 by Stanislav Petera
backstage 2
San Gimignano
San Gimignano
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia